Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural

FEADER

2020

A Unión Europea, a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) apoia a realización dun proxecto da empresa consistente en melloras tecnolóxicas en industrias de lácteos e queixos, cun investimento de 140.074,09€, para o que se lle concedeu unha axuda pública total de 70.037,05€, (o 75% financiada polo Feader). Con este proxecto a empresa pretende mellorar a producción dos seus productos..

2017

No ano 2017 a Unión Europea, a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) apoia a realización dun novo proxecto para melloras tecnolóxicas en industrias lácteas cunha inversión de 38.285,00€ para a que se lle concedeu unha axuda pública de 19.142,50€ (o 75% financiada por FEADER). Con este proxecto a empresa pretende continuar na súa liña de optimizar a produción dos seus productos.

2016

A Unión Europea, a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) apoia a realización dun proxecto da empresa consistente en melloras tecnolóxicas en industrias de lácteos e queixos, cun investimento de 32.853,00€, para o que se lle concedeu unha axuda pública total de 16.426,50€, (o 75% financiada polo Feader). Con este proxecto a empresa pretende mellorar a producción dos seus productos.

No hay información

Web Design by Domestika